IL PROGETTO
 Obiettivi
 Attuazione
 Interactive Mathematics

 

   Sei in » Casa » Il Progetto » Obiettivi  
 
Obiettivi  

  • Implementar de manera real un sistema eficient d'avaluació continuada.

  • Implementar un sistema de treball continu que ajudi a l'alumne a portar l'assignatura al dia i que faci a l'alumne conscient del seu nivell o dels seus problemes.

  • Oferir a l’alumne un sistema que l’ajudi en la resolució de problemes, de manera que es pugui exercitar.

  • Oferir a l’alumne un sistema que li permeti corregir una mala formació inicial en matemàtiques si és necessari.

  • Facilitar i provocar la comunicació alumne – professor i professor – alumne.

  • Per facilitare il controllo degli studenti da parte degli insegnanti.


 
Dipartimento di Informatica e Matematica Applicata - Scuola - Università di Girona